index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
OGŁOSZENIA -> ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK
Historia zmian
Data i godzina Zmieniał(a) Rodzaj zmiany
2014-10-20 10:04:29 rt Dodanie załącznika
2014-10-20 10:04:29 rt Dodanie załącznika
2014-10-20 10:00:51 rt Dodanie załącznika
2014-10-20 10:00:51 rt Dodanie załącznika
2014-10-20 09:59:00 rt Usunięcie załącznika