2006

Nr 0152/1/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia na: Obsługa systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania
Nr 0152/2/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na: Obsługa systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania
Nr 0152/3/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie : zmiany wysokości zaliczkowej opłaty za c.o.
Nr 0152/4/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/5/2006 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie: obowiązku usuwania śniegu i lodu.
Nr 0152/6/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie Krupski Młyn w 2006 roku
ZASTRZEŻONE
Nr 0152/9/2006 z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0152/10/2006 z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie: porządkowej
Nr 0 152/11/ 2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków położonych w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3 i 5
Nr 0152/12/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 297/71
Nr 0152/13/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Krupskim Młynie przy ulicy Buczka 5
Nr 0152/14/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 612/217 położoną w Potępie przy ul. Mokrej
Nr 0152/16/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki Nr 800/141 oraz dz. Nr 799/141
Nr 0152/17/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy na 2006 r.
Nr 0152/18/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 r.
Nr 0152/19/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: zamknięcia obiektu sportowego
Nr 0152/20/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki Nr 374/165, dz. Nr 375/165, dz. Nr 376/165, dz. Nr 377/165,dz. Nr 379/167, dz. Nr 380/167
Nr 0152/21/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/22/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu utrzymania czystości w częściach wspólnych budynku położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2
Nr 0152/23/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Nr 0152/24/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy na 2006 r.
Nr 0152/25/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 r.
Nr 0152/26/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/27/2006 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 440/85, Nr 439/85, Nr 474/87 położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0152/28/2006 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 441/85, Nr 439/85, dz. Nr 474/87 położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0152/29/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0152/30/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: dnia wolnego od pracy w dniu 26 maja 2006 r.
Nr 0152/31/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie
Nr 0152/32/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: powołania p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie
Nr 0152/33/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/34/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 r.
Nr 0152/35/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej
Nr 0152/36/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 10.06.2006 r.
Nr 0152/37/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/38/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
Nr 0152/39/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 r.
Nr 0152/40/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 r.
Nr 0152/41/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki położone w Potępie-Żyłce
Nr 0152/42/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/43/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/44/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/45/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego-nauczyciel mianowany
Nr 0152/46/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu utrzymania czystości w częściach wspólnych budynku położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 9-15
Nr 0152/47/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie
Nr 0152/48/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/49/06 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie : rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/50/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki Nr 217, Nr 218, Nr 312/216, Nr 213, Nr 219, Nr 220, Nr 221, Nr 311/216 położonych w Potępie-Żyłce
Nr 0152/51/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/53/06 z dnia 1sierpnia 2006 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie
Nr 0152/54/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Krupskim Młynie
Nr 0152/55/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie
Nr 0152/56/06 z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie
Nr 0152/57/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Nr 0152/58/2006 z dnia 1 sierpnia 2006r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/47/06 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie
Nr 0152/59/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana sieci wodociągowej PE HD 160/14,2 przy ul. Sportowej w Potępie
Nr 0152/60/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.w sprawie nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Wymiana sieci wodociągowej PE HD 160/14,2 przy ul. Sportowej w Potępie
Nr 0152/61/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Krupskim Młynie-Kolonia Ziętek bl. 11
Nr 0152/62/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 448/93
Nr 0152/63/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 449/93
Nr 0152/64/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 450/93
Nr 0152/65/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 451/93
Nr 0152/66/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 452/93
Nr 0152/67/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2006 roku
Nr 0152/68/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie
Nr 0152/69/2006 z dnia 1wrzesień 2006 r. w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu opiekuna ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach
Nr 0152/70/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie
Nr 0152/71/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie
Nr 0152/72/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krupskim Młynie-Kolonia Ziętek bl. Nr 13B/7
Nr 0152/73/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2006 roku
Nr 0152/75/ 06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Krupski Młyn z wyłączeniem lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Nr 0152/76/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/77//2006 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/78/2006 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/79/06 z dnia 2 września 2006 r. w sprawie: powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej
Nr 0152/80/06 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 roku
Nr 0152/81/06 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych 12 listopada 2006 roku
Nr 0152/82/06 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Nr 0152/83/06 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 roku
Nr 0152/84/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/85/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 roku
Nr 0152/86/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/87/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Utwardzenie ulicy Sportowej w Potępie, Gmina Krupski Młyn
Nr 0152/88/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu-Utwardzenie ulicy Sportowej w Potępie, Gmina Krupski Młyn
Nr 0152/91/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie: ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006 roku
Nr 0152/92/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/93/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/94/06 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/95/06 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 rok
Nr 0152/96/06 z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/97/06 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2007 rok
Nr 0152/98/06 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 roku
Nr 0152/99/06 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/100/06 z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany wydatków budżetowych gminy na 2006 rok
Nr 0152/101/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki Nr 619/217, dz. Nr 620/217
Nr 0152/102/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 261/84
Nr 0152/103/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 262/84
Nr 0152/104/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 455/93
Nr 0152/105/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 975/222
Nr 0152/106/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 976/222977
Nr 0152/107/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 977/222
Nr 0152/108/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 978/222
Nr 0152/109/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki Nr 270/72, dz. Nr 280/112, dz. Nr 285/74
Nr 0152/110/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki Nr 271/72, dz. Nr 281/112
Nr 0152/111/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki Nr 272/72, dz. Nr 282/112
Nr 0152/112/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki Nr 273/72, dz. Nr 283/112
Nr 0152/113/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 275/112
Nr 0152/114/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 276/112
Nr 0152/115/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 277/112
Nr 0152/116/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/117/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko ds. inwestycji, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska.
Nr 0152/118/06 z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie: dnia wolnego od pracy w dniu 27 grudnia 2006 rok
Nr 0152/119/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Nr 0152/120//2006 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Usuwanie stałych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny...
Nr 0152/121/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Usuwanie stałych odpadów...
Nr 0152/122/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2006 rok (do Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 grudnia 2006 roku)
Nr 0152/123/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat przyznawanych przy zakupie lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/124/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/125/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0152/126/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
Nr 0152/127/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
Nr 0152/128 /06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2006 rok
Nr 0152/129/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne
Nr 0152/130/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2007 roku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-12-10 11:44:58 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-10 11:44:41 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:44:41 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2007-06-05 15:43:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-22 08:30:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-22 08:19:52 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-01-15 14:01:55 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-01-15 13:59:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 08:55:08 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-01-15 08:53:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 08:52:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-10 10:54:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-01-10 10:52:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-01-10 10:48:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-01-10 10:28:31 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2007-01-08 14:56:37 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-01-03 10:29:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-01-03 10:27:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-01-02 15:43:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-18 08:21:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-12 11:41:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-12-12 11:37:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-12-12 10:21:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-12 09:27:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-12 09:26:46 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-12-12 09:25:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-12 09:22:20 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-12-06 08:52:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-12-01 07:57:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-01 07:57:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-12-01 07:51:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-28 09:54:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-28 09:52:51 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-11-28 09:49:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-27 09:51:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-27 09:47:19 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-11-27 09:42:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:10:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:09:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:07:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:06:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:04:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:02:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 09:01:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:55:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:54:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:49:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:48:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:46:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:45:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:43:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:33:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-24 08:07:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-20 10:43:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-20 08:59:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-20 07:49:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-10 08:47:19 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-10 08:46:40 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-10 08:44:46 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-10 08:44:31 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-10 08:43:53 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-10 08:43:38 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-10 08:38:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-08 09:29:58 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-08 09:29:25 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-08 09:28:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-08 09:25:53 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-11-08 09:15:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-07 12:27:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-07 11:57:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-07 11:35:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-02 09:11:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-02 09:07:08 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-02 09:06:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-30 07:50:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-30 07:42:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-30 07:39:44 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-10-18 14:41:00 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-18 14:40:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 14:37:26 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-10-18 13:30:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 13:23:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 13:00:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 12:45:35 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-10-18 12:45:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 12:40:29 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-18 12:39:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 12:11:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 12:02:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 11:53:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 11:25:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 11:11:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 10:59:48 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-18 10:58:18 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-18 10:57:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 10:40:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 10:11:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-18 08:19:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-17 09:57:47 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-17 09:56:42 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-17 09:56:33 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-17 09:45:05 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-17 09:44:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-13 12:11:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-06 13:42:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-10-05 11:09:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-10-05 11:04:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-09-22 10:29:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-22 10:19:56 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-22 10:16:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-22 10:12:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-22 10:00:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-22 09:52:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-22 09:48:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-22 08:40:34 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-22 08:39:04 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-22 08:38:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-18 07:55:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-09-18 07:52:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-09-06 09:23:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-06 08:36:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:34:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:33:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:32:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:29:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:28:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:26:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:26:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:25:21 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-09-04 09:24:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-09-04 09:20:40 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-09-04 09:19:18 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:19:09 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:19:00 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:51 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:44 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:37 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:27 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:20 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:09 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:18:00 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:17:50 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:17:38 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:17:19 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:17:11 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-09-04 09:16:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-08-03 10:20:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-08-03 10:18:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-08-03 10:04:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-07-20 09:43:36 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-07-20 09:43:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-20 09:33:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-20 09:32:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-20 08:29:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-20 08:16:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-20 08:11:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-20 08:09:08 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-07-20 08:07:18 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-20 08:05:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-13 08:27:31 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-13 08:26:43 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-13 08:26:01 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-12 11:31:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-07-12 08:29:57 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-12 08:29:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-12 08:29:25 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-12 08:09:34 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-07-12 08:09:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-10 09:06:08 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-07-10 09:06:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-10 09:02:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-10 08:22:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:51:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:49:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:44:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:40:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:37:50 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-07-04 10:35:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:31:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-07-04 10:28:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-12 12:09:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-12 12:08:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-06-12 12:07:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-12 11:40:37 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-06-12 11:40:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-12 11:32:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-06 10:43:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-06 10:37:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-06 10:35:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-29 09:52:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-29 09:49:21 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-05-24 07:49:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-09 10:45:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-09 10:44:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-09 10:43:07 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:41:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-09 10:36:48 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:36:25 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:36:11 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:36:03 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:35:56 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:35:46 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-09 10:35:39 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-05-08 09:26:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-05-08 08:48:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-04-20 07:30:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-04-19 08:49:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-04-13 07:39:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-04-12 08:16:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-04-11 10:01:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-03-24 13:29:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-03-24 13:29:33 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-03-24 13:29:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-03-14 09:28:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-03-14 09:27:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-03-09 07:45:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-03-02 09:15:26 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-02-28 11:38:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-28 11:25:35 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-28 11:24:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-28 11:23:56 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-28 11:23:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-28 11:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-28 11:04:05 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-28 11:03:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-21 09:51:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-21 09:49:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-02 08:29:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-02 08:28:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-02 08:25:44 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-02 08:24:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-01-26 11:39:33 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

126176

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2006-01-26 11:39:33

Osoba wytwarzająca informację

Czas publikacji

2006-01-26 11:39:33

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek