2011

Zarządzenie Nr 0152/1/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. organizacyjnych
Nr 0152/3/11 z dnia 21 stycznia 2011 r.w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/4/2011 z dnia 21.01.2011 r.w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Krupski Młyn w 2011 roku.
Nr 0050/7/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/7/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
Nr 0050/8/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/9/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki dzierżawy za pomieszczenia kotłowni
Nr 0050/10/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
NR 0050/11/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia zadań obronnych na rok 2011 na obszarze gminy.
Nr 0050/12/2011 z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy
Nr 0050/15/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wspólnot mieszkaniowych.
Nr 0050/16/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011 roku...
Nr 0050 / 17 / 2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok (do Uchwały Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku)
NR 0050/18/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krupski Młyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Nr 0050 / 19 / 2011 z dnia 28 lutego2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok
Nr 0152 / 20 / 11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Nr 0050 / 21 / 2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok
Nr 0050 / 22 / 2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Nr 0050/23/2011 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Krupski Młyn w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.
Nr 0050/24/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Wykonanie studni głębinowej do napełniania ...
Nr 0050/25/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młyni...
Nr 0050/26/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny...
Nr 0050/27/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Usunięcie szkód popowodziowych w budynku sportowym przy ul. Głównej 4a w Krupskim Młynie
Nr 0050/28/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Usunięcie szkód popowodziowych w budynku sportowym przy ul. Głównej 4a w Krupskim Młynie
Nr 0050 / 29 / 2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok (do Uchwały Rady Gminy Nr VI/33/2011 z dnia 30 marca 2011 roku)
Załącznik do uchawły nr 0050/29/2011
Załącznik do uchawły nr 0050/29/2011
nr 0050/30/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których gmina jest organem założy...
Załącznik do uchwały nr 0050/30/2011
Załącznik do uchwały nr 0050/30/2011
Załącznik do uchwały nr 0050/30/2011
Nr 0050 / 31 / 2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
załącznik do uchwały nr 0050/31/2011
załącznik do uchwały nr 0050/31/2011
Nr 0050 / 32 / 2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik do uchawły nr 0050/32/2011
Załącznik do uchawły nr 0050/32/2011
Nr 0050/33/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0050/34/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżet...
Nr 0050/35/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatora działań związanych z zabezpieczeniem przejazdu kolejowego położonego w Krupskim Młynie przy ul. Leśnej.
Nr 0050 /36/ 2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Nr 0050/37/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Część II prac
Nr 0050/38/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Mł...
Nr 0050 / 39 / 11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok
Nr 0050 /40/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 0050/40/2011
Zarządzenie Nr 0152/41/2011z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krupskim Młynie ul. Powstańców Śl
Nr 0050/42/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 373/165 położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0050 /43/ 2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok (do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/46/11 z dnia 26 kwietnia 2011 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 /43/ 2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 /43/ 2011
Nr 0050 /44/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 /44/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 /44/2011
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050 /44/2011
Nr 0050 /45/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 /45/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 /45/2011
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050 /45/2011
Nr 0050/46/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Część II prac
Nr 0050/47/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Mł...
Nr 0050/ 48 /2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w odniesieniu do podróży służbowych odbywanych prywatnym pojazdem pracownika
Nr 0050 / 50 / 2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050 / 50 / 2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050 / 50 / 2011
Nr 0050 / 51 / 2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050 / 51 / 2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050 / 51 / 2011
Nr 0050/52/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
Nr 0050/53/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku
Nr 0050/54/2011 z dnia 20.05.2011 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej.
Nr 0050/55/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/56/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
Nr 0050/57/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050 /58/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok (do Uchwały Rady Gminy Nr IX/58/11 z dnia 31 maja 2011 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050 /58/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050 /58/2011
Nr 0050/61/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę dz. Nr 167/9 k.m.11 o pow. 0,0942 ha KW 24359 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego.
Nr 0050/62/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Część II prac
Nr 0050/63/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Mły...
Nr 0050/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/65/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050 /66/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/66/2011
Nr 0050/67/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/67/2011
Nr 0050 /68/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok (do Uchwały Rady Gminy Nr X/66/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050 / 68 / 2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050 / 68 / 2011
Nr 0050/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wyodrębnienia w ewidencji wydatków kwot stanowiących udział Gminy Krupski Młyn w projekcie "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego"
Nr 0050/71a/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do wykonania prac związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku
Nr 0050/74/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Tabela nr 1 do zarządzenia nr 0050/74/2011
Tabela nr 2 do zarządzenia nr 0050/74/2011
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/75/2011
Nr 0050/75/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Nr 0050/76/11 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom zakwalifikowanym w roku 2011 do pomocy w ramach programu „ Wyprawka szkolna ”.
Nr 0050/80/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/80/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/80/2011
Nr 0050/81/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/81/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/81/2011
Nr 0050/82/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie: szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Krupski Mlyn.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/82/2011 Program szkolenia ludności Gminy Krupski Młyn
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/82/2011 Plan szkolenia ludności Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/83/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/83/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/83/2011
Nr 0050/84/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/84/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/84/2011
Nr 0050/85/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2011 roku
Informacja o załącznikach do Zarządzenia Nr 0050/85/2011
Nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy
Nr 0050/87/2011 z 2 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Nr 0050/88/2011 z 3 września 201 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
Nr 0050/89/2011 z 13 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/90/2011 z 19 września 2011 roku w sprawie składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
Nr 0050/91/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/91/2011
Nr 0050/92/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydaków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/92/2011
Nr 0050/93/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ście...
Nr 0050/94/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegając...
Nr 0050/95/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0050/96/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/96/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/96/2011
Nr 0050/97/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/97/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/97/2011
Nr 0050/98/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/98/2011
Nr 0152/77/11 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie
Nr 0152/78/11 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/98/2011
Nr 0152/79/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie: wykonania uchwały nr X/69/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Krupski Młyn
Nr 0050/99/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad zbywania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/100/2011 z 7 października 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/100/2011
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/100/2011
Nr 0050/101/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/101/2011
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/101/2011
Nr 0050/102/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski...
Nr 0050/103/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym r...
Nr 0050/104/11 z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy położony w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2
Nr 0050/105/2011 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/105/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/105/2011
Nr 0050/106/2011 z dnia 20 października w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/106/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/106/2011
Nr 0050/107/2011 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lampy czołowej L-halogen, ujętej jako pozostały środek trwały w ewidencji ilościowej, będącej własnością Gminy Krupski Młyn oraz ogłoszenia publicznego ustnego pr...
Nr 0050/108/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/108/2011
Nr 0050/109/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/109/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/109/2011
Nr 0050/110/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/110/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/110/2011
Nr 0050/112/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/112/2011
Nr 0050/113/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/112/2011
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/113/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/113/2011
Nr 0050/114/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę dz. Nr 772/217 k.m.2 o pow 0,0636 ha ...
Nr 0050/117/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/117/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/117/2011
Nr 0050/118/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/118/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/118/2011
Nr 0050/119/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/119/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/119/2011
Nr 0050/120/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/120/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/120/2011
Nr 0050/121/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/121/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/121/2011
Nr 0050/122/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/123/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn &...
Nr 0050/124/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku bud...
Nr 0050/128/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0050/129/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkaniowych, zagospodarowanie odpadów ...
Nr 0050/130/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych...
Nr 0050/132/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych.
Nr 0050/133/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/133/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/133/2011
Nr 0050/134/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/134/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/134/2011
Nr 0050/135/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/135/2011
Nr 0050/136/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/136/2011
Nr 0050/137/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 465/87 k.m.8 o pow. 0,0966 ha ...
Nr 0050/138/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: dni wolnych od pracy w 2012 roku
Nr 0050/139/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 0050/139/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/139/2011
Nr 0050/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/141/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/142/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/142/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/142/2011
Nr 0050/143/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/143/2011
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/143/2011
Nr 0050/144/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023
Załącznik do zarządzenia nr 0050/144/2011
Nr 0050/145/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-03-23 09:54:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-23 09:54:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-23 09:52:08 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-01-24 15:04:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 15:04:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 15:03:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 15:03:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 15:02:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 15:02:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:49:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:49:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:44:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:44:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-23 14:28:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-23 14:28:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-23 14:22:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-23 14:22:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-23 14:14:45 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-23 14:14:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-23 14:14:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-13 12:22:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-13 12:22:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-13 10:38:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-13 10:38:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-13 10:35:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-13 10:35:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:57:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:57:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:56:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:56:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:53:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:53:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:52:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:52:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:51:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:51:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:48:52 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-01-09 09:48:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:48:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:45:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:45:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:44:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:44:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:43:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-09 09:43:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-04 13:19:56 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-04 13:17:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-04 13:17:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-29 14:12:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-29 14:12:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-29 14:11:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-29 14:11:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-29 14:09:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-29 14:09:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 08:09:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 08:09:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 08:08:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 08:08:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 08:04:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 08:04:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 07:40:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-23 07:40:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:48:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:48:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:47:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:47:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:46:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:46:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:43:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:43:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:42:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:42:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:41:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:41:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:35:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:35:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:32:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-20 09:32:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-15 09:26:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-15 09:26:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-15 09:25:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-15 09:25:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-13 13:46:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2011-12-13 13:46:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:29:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:29:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:29:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:29:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:28:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:28:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:27:04 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-12-06 13:26:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:26:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:24:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:24:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:24:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:24:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:23:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:23:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:20:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:20:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:20:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:20:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:18:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-06 13:18:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-05 12:57:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-05 12:57:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-05 12:56:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-12-05 12:56:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:10:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:10:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:09:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:09:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:08:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:08:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:07:11 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-11-24 09:06:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:06:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:04:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:04:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:04:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:04:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:03:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-24 09:03:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:46:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:46:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:45:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:45:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:44:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:44:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:43:00 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-11-18 08:42:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:42:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:40:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:40:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:39:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:39:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:37:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-18 08:37:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:30:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:30:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:29:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:29:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:28:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:28:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:26:30 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-11-03 13:25:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:25:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:23:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:23:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:22:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:22:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:20:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-11-03 13:20:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-31 09:37:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-31 09:37:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:55:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:55:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:53:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:53:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:49:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:49:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:47:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:47:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:43:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:43:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:37:28 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-10-27 12:36:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:36:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:34:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:34:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:32:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:32:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:30:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 12:30:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-25 10:44:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-25 10:44:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-25 10:43:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-25 10:43:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:13:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:13:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:09:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:09:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:08:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:08:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:03:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:03:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:02:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-10-14 13:02:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:02:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 13:00:56 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-10-14 12:57:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-14 12:57:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-10-11 11:55:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-11 11:55:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-11 11:53:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-11 11:53:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:28:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:28:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:27:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:27:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:25:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:25:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:23:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:23:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:21:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:21:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:19:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 14:19:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 09:03:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 09:03:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 09:02:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 09:02:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 09:00:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 09:00:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:57:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:57:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:55:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:55:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:54:18 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-10-06 08:53:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:53:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:51:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:51:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:48:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-06 08:48:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-04 15:48:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-04 15:48:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-29 14:46:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2011-09-29 14:46:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2011-09-27 13:04:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-27 13:04:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-27 12:59:20 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-09-22 08:41:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:41:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:40:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:40:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:38:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:38:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:29:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:29:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:27:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:27:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:25:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:25:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:17:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:17:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:15:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:15:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:12:42 Rafał Tropper

Edycja

2011-09-22 08:05:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:05:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:01:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 08:01:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 07:57:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 07:57:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-22 07:51:22 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-09-21 14:15:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 14:15:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 14:11:59 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-09-21 14:09:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 14:04:13 Rafał Tropper

Edycja

2011-09-21 13:26:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 13:26:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 13:25:02 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-09-21 13:24:19 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:16:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 13:16:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 13:14:36 Rafał Tropper

Edycja

2011-09-21 12:48:38 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:46:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:45:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:43:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:41:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:41:21 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:39:13 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-09-21 12:38:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:33:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:33:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:30:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:30:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:28:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:28:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:26:13 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-09-20 16:11:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-20 16:11:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-20 16:11:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-20 16:11:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-08 08:46:21 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-08 08:45:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2011-09-08 08:45:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2011-09-07 11:57:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-09-07 11:57:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-08-30 12:10:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2011-08-30 12:08:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-08-30 12:08:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:46:17 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:46:17 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:45:03 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:45:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:38:23 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:38:23 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:37:27 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:37:27 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:30:56 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-22 12:30:56 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-18 13:36:34 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-18 13:36:33 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-18 13:35:26 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-18 13:35:26 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-18 13:31:46 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-08-18 13:31:46 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-08 09:35:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-07-08 09:35:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-07-08 09:25:45 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-06-29 10:52:35 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:52:35 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:51:44 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:51:44 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:49:00 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:49:00 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:48:16 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:48:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:46:40 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:46:40 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:46:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:46:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:45:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-29 10:45:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-21 15:22:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 15:22:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 15:21:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 15:21:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 08:15:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 08:15:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 08:14:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-21 08:14:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-03 09:28:01 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-06-03 09:27:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-03 09:27:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-06-03 09:23:42 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-06-02 07:29:21 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-02 07:29:21 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-02 07:28:50 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-02 07:28:50 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-02 07:27:07 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-06-02 07:27:07 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-26 08:58:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-26 08:58:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-26 08:41:48 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-05-25 14:59:26 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-25 14:59:25 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-25 14:58:58 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-05-25 14:57:23 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-25 14:57:23 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-25 14:56:38 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-05-25 14:55:49 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-25 14:55:49 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-24 15:41:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-24 15:41:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-23 09:22:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-23 09:22:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-23 09:22:23 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-05-23 09:22:12 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-05-23 09:19:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-23 09:19:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-23 09:19:00 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-05-20 12:24:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-20 12:24:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-20 12:22:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-20 12:22:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-20 12:22:17 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-05-20 12:12:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-20 12:12:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:41:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:41:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:40:21 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:40:20 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:39:32 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:39:31 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:35:05 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:35:04 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:33:47 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:33:47 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:33:19 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-05-19 11:32:18 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:32:17 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:30:33 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-19 11:30:33 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-17 10:06:04 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-17 10:06:03 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:59:59 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:59:59 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:54:47 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:54:47 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:54:13 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:54:13 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:53:30 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:53:30 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:47:49 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:47:49 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:47:23 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:47:23 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:46:48 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:46:48 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:46:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:46:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:41:27 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:41:27 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:40:52 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:40:52 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:40:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:40:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:39:20 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:39:20 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:20:18 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:20:18 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:18:54 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:18:54 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:15:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:15:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 08:37:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-04 08:37:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-04 08:35:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-05-04 08:35:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-28 08:20:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-28 08:20:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-20 08:01:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-20 08:01:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-20 08:00:50 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2011-04-20 07:58:09 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-20 07:58:09 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-20 07:57:56 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2011-04-20 07:52:08 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2011-04-20 07:51:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-20 07:51:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-04-11 12:49:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-11 12:49:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-11 12:48:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-11 12:48:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:22:06 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:22:06 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:21:01 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:21:01 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:19:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:19:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:16:05 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:16:05 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:13:14 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:13:14 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:11:40 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:11:39 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:10:33 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:10:32 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:09:19 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:09:19 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:06:37 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:06:37 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:05:09 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 11:05:09 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:57:58 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:57:58 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:54:40 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:54:40 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:52:19 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:52:19 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:49:04 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:49:04 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:46:59 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:46:58 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:44:57 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:44:57 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:43:13 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:43:13 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:41:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:41:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:39:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-07 10:39:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-06 10:51:10 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-06 10:51:10 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-06 10:48:20 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-06 10:48:20 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-06 10:45:12 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-04-06 10:43:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-06 10:43:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-04-01 13:12:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-01 13:12:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-01 13:11:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-01 13:11:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-24 13:33:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-24 13:32:51 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-03-24 13:31:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-24 13:31:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-24 13:30:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-24 13:30:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-23 10:40:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-23 10:40:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-23 10:19:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-23 10:19:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-23 10:18:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-23 10:18:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-03-03 13:35:07 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-03-03 13:35:07 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-18 13:58:57 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-18 13:58:57 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-14 11:06:58 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-14 11:06:58 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-14 11:05:52 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-14 11:05:52 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:46:54 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:46:54 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:38:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:38:43 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-02-02 11:18:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:18:08 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:16:46 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:16:46 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:14:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-02 11:14:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-02-01 15:51:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-01 15:51:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-31 13:29:31 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-31 13:29:31 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-31 13:28:09 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-01-26 13:01:36 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-26 13:01:36 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 14:10:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2011-01-10 14:10:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-12-08 08:13:54 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

127372

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2010-12-08 08:13:54

Osoba wytwarzająca informację

Czas publikacji

2010-12-08 08:13:54

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek