2012

Nr 0050/01/12 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/01/12 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/02/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0050/03/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/04/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Potępie ul.Tarnogórska 4A o powierzchni 55,50 m2.
Nr 0050/5/2012 z 24 stycznia 2012 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
Nr 0050/6/2012 z 24 stycznia 2012 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku
Nr 0050/07/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty anteny zbiorczej.
Nr 0050/08/2012 z dnia 24 styczeń 2012 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m3 wody
Nr 0050/09/12 z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie: ustalenia wykazu gminnych jednostek organizacyjnych
Nr 0050/10/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową, stanowiącej działkę Nr 143/28, k.m.12 o pow. 0,0192 ha ...
Nr 0050/11/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 472/87, k.m.8 o pow. 0,1000 ha KW 72359
Nr 0050/12/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 471/87, k.m.8 o pow. 0,1000 ha KW 72358
Nr 0050/13/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0050/14/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr 0050/15/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Krupski Młyn w 2012 roku
Załącznik do zarządzenia Nr 0050/15/2012
Nr 0050/16/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/16/2012
Nr 0050/17/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/17/2012
Nr 0050/18/2012 z dnia 22.02.2012 roku w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków.
Nr 0050/20/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/20/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/20/2012
Nr 0050/21/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/21/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/21/2012
Nr 0050/22/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/22/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/22/2012
Nr 0050/23/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0050/24/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0050/25/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku
Nr 0050/26/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu bużetu gminy Krupski Młyn oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr 0050/27/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/27/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/27/2012
Nr 0050/28/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/28/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/28/2012
Nr 0050/29/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w gminie Krupski Młyn.
Nr 0050/30/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn nr 0050/57/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
Nr 0050/31/12 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie prowadzenia metryki sprawy
Nr 0050/32/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenie nr 0050/32/2012
Nr 0050/33/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/33/2012
Nr 0050/35/2012 z nia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmian w planie inansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/35/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/35/2012
Nr 0050/36/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/36/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/36/2012
Nr 0050/37/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządznenia nr 0050/37/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/37/2012
Nr 0050/39/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: inormacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których gmina jest organem założycielskim
Załącznik do zarządzenia nr 0050/39/2012
Tabela do zarządzenia nr 0050/39/2012
Nr 0050/40/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: powołania zespołu przeprowadzającego badania satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/41/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie
Nr 0050/42/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie
Nr 0050/43/12 z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie wysokości nagród dla jubilatów i małżeństw obchodzących Złote Gody
Nr 0050/44/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/44/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/44/2012
Nr 0050/45/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/45/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/45/2012
Nr 0050/48/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/48/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/48/2012
Nr 0050/49/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/49/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/49/2012
Nr 0050/50/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie inansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/50/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/50/2012
Nr 0050/51/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/51/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/51/2012
Nr 0050/52/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/52/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/52/2012
Nr 0050/53/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 r.
Nr 0050/55/2012 z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/55/2012
Nr 0050/56/2012 z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/56/2012
Nr 0050/57/2012 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2012 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0050/58/2012 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowy...
Nr 0050/59/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: restrukturyzacji formacji obrony cywilnej.
Nr 0050/61/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
Nr 0050/63/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m3 wody.
Nr 0050/66/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Remont dachu w budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz remont dachu budynku mieszkalnego Nr 5 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie
Nr 0050/67/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Remont dachu w budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz remont dachu budynku mieszkalnego Nr 5 na...
Nr 0050/69/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/69/2012
Nr 0050/70/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zasad postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/71/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/72/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne orga...
Nr 0050/73/12 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych służącej do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/74/12 z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/75/12 z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/76/12 z 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/77/12 z 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/78/12 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/79/12 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżety gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/82/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
Nr 0050/83/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
Nr 0050/85/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe
Nr 0050/86/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/87/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/88/12 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0050/89/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „Górny Śląsk - 2012”
Nr 0050/90/12 z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050/09/12 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie ustalenia wykazu gminnych jednostek organizacyjnych
Nr 0050/91/12 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik do zarządzenia 0050/91/12
Nr 0050/92/12 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Nr 0050/93/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Tabela nr 1 do zarządzenia nr 0050/93/2012
Tabela nr 2 do zarządzenia nr 0050/93/2012
Nr 0050/94/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/94/2012
Nr 0050/95/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 473/87, k.m.8 o pow. 0,0999 ha KW 72360 wraz z udziałe...
Nr 0050/96/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 470/87, k.m.8 o pow. 0,1000 ha KW 72357 wraz z udziałe...
Nr 0050/97/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ściek...
Nr 0050/98/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polega...
Nr 0050/99/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/100/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/100/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/100/2012
Nr 0050/101/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/101/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/101/2012
Nr 0050/102/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/103/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu III przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 774/217, k.m.2 o pow. 0,0625 ha KW GL1T/00028788/...
Nr 0050/104/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 140/17, k.m.11 o pow. 0,0122 ha KW GL1T/00075288/7 po...
Nr 0050/105/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 134/17 i dz. Nr 150/4, k.m.11 o łącznej pow. 0,0572 h...
Nr 0050/106/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ści...
Nr 0050/107/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegają...
Nr 0050/108/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2012 deficytu budżetu gminy Krupski Mły...
Nr 0050/109/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budż...
Nr 0050/110/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Tabela do zarządzenia nr 0050/110/2012
Nr 0050/111/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia 0050/111/2012
Nr 0050/ 112 /2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania ...
Nr 0050/113/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
załączniki do zarządzenia Nr 0050/ 112 /2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz inform...
Nr 0050/114/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Tabela nr 1 do zarzadzenia 0050/114/2012
Tabela nr 2 do zarzadzenia 0050/114/2012
Nr 0050/115/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/115/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/115/2012
Nr 0050/116/2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Tabela do zarządzenia nr 0050/116/2012
Nr 0050/117/2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik do zarządzenia 0050/117/2012
Nr 0050/118/2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w odniesieniu do podróży służbowych odbywanych prywatnym pojazdem pracownika
Nr 0050/119/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie: powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0050/120/12 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy z odrębnym wejściem położony w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9
Nr 0050/121/2012 z dnia 14 września 2012 roku w sprawie: powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/122/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Tabela nr 1 do zarządzenia 0050/122/2012
Tabela nr 2 do zarządzenia 0050/122/2012
Nr 0050/123/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/123/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/123/2012
Nr 0050/124/12 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXII/147/12 z dnia 25 września 2012 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/124/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/124/2012
Nr 0050/125/2012 Z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.
Nr 0050/126/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/127/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/128/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Potępie - Odmuchowie
Nr 0050/129/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Potępie - Odmuchowie
Nr 0050/130/2012 z dnia 15 października 2012 w sprawie: konsultacji projektu uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/130/12 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Krupski Młyn
Nr 0050/131/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/131/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/131/2012
Nr 0050/132/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/132/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/132/2012
Nr 0050/133/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/134/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/135/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Tabela nr 1 do zarządzenia 0050/135/2012
Tabela nr 2 do zarządzenia 0050/135/2012
Nr 0050/136/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/136/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/136/2012
Nr 0050/137/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/137/2012
Nr 0050/138/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/138/2012
Nr 0050/139/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIII/156/12 z dnia 30 października 2012 roku)
Nr 0050/140/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/139/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/139/2012
Nr 0050/141/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/141/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/141/2012
Nr 0050/141a/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok.
Nr 0050/142/12 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/3/11 Wójta Gminy Krupski Młyn z 21 stycznia 2011 roku
Nr 0050/144/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
Nr 0050/145/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
Nr 0050/146/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/146/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/146/2012
Nr 0050/147/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/147/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/147/2012
Nr 0050/150/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/151/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/152/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy z odrębnym wejściem położony w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 4A
Nr 0050/154/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIV/……../12 z dnia 27 listopada 2012 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/154/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/154/2012
Nr 0050/157/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 270/72, dz. Nr 285/74 k.m.13 KW GL1T/00042180/0 ...
Nr 0050/159/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/158/2012 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 0152/144/10 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30.12.2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie (z późn. zm.)
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/159/2012
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/159/2012
Nr 0050/160/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/160/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/160/2012
Nr 0050/161/2012 w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/162/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr 0050/163/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/164/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/165/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkaniowych, zagospodarowanie odpadów ...
Nr 0050/166/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych...
Nr 0050/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: organizacji, uruchomienia i funkcjonowania „Stałego Dyżuru" na terenie Gminy Krupski Młyn w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nr 0050/168/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0050/169/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych.
Nr 0050/170/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/171/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia położonego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie.
Nr 0050/172/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie.
Nr 0050/173/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXV/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/173/2012
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/173/2012
Nr 0050/174/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/175/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/174/2012
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/175/2012
Nr 0050/176/12 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Nr 0050/177/2012 0z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2013 roku.
Nr 0050/178/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/179/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/179/12
Nr 0050/180/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Nr 0050/181/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050/125/2012 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gmi...
Nr 0050/182/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/182/12
Nr 0050/183/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy Krupski Młyn na 2012 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/183/12
Nr 0050/184/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/184/12
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/184/12
Nr 0050/185/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: uhonorowania jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz najstarszych mieszkańców gminy
Nr 0050/186/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Tarnogórskiej 4A w Potępie.
Nr 0050/ 187 /2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/ 187 /2012
Nr 0050/188/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania „Karty Usług” w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050 /189/12 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie instrukcji określającej zasady publikacji oraz procedury informacji w BIP
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-12 12:24:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 12:24:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 12:17:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 12:12:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-12 12:12:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-12 12:12:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-12 12:11:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:59:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:59:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 09:03:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-08 13:55:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 15:00:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 15:00:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:58:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:58:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:56:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:56:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:50:05 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 14:49:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:49:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:59:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:59:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:56:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:56:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:44:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:44:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:31:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:31:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:26:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:26:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-03 09:30:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-03 09:23:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-03 09:23:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-11-15 10:43:36 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-11-15 10:43:27 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-11-15 10:43:16 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-11-15 09:09:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-15 09:08:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-15 09:07:35 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-11-15 09:06:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-15 09:06:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-15 09:02:17 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-15 09:02:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:00:16 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:00:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:39:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:39:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:35:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:35:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:31:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:31:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-28 14:55:40 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-28 14:54:35 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-28 14:33:51 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-28 14:33:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-13 08:08:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-13 08:07:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-13 08:07:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-12 14:56:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-12 14:56:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-01-30 10:10:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-30 10:09:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-30 10:07:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-30 10:07:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-30 10:06:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-30 10:06:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-22 15:20:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-22 15:20:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:16:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:16:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:37:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:37:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:37:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:37:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:36:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:36:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:34:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:34:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:34:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:34:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:30:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:30:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:30:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:30:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:27:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:27:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:26:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:26:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:26:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:26:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:57:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:57:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:56:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:56:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:56:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:56:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:40:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:40:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:40:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:40:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:37:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:37:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:36:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:36:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:32:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:32:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:31:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:31:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:30:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:29:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:27:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:27:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:23:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-04 10:23:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:05:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:05:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:03:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:03:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:02:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:02:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:00:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-02 13:00:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:43:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:43:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:41:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:41:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:38:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:38:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:36:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:36:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:36:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:35:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:35:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:35:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:32:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:32:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:31:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:31:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:28:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:28:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:25:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-18 14:25:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-11 15:42:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-11 15:42:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-11 07:26:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-11 07:26:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-11 07:24:04 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-12-05 12:40:47 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-12-05 12:36:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-05 12:36:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-05 08:29:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-12-05 08:29:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-30 10:07:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-30 10:07:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-30 10:06:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-30 10:06:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-30 10:05:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-30 10:05:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-19 10:50:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-19 10:50:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-19 10:47:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-19 10:47:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:32:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:32:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:32:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:32:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:31:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:31:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:30:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:30:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:29:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:29:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:29:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 13:29:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 12:25:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-15 12:25:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-14 08:32:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 08:32:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 08:30:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 08:30:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 11:30:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 11:30:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 11:26:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 11:26:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 11:02:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 11:02:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:12:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:12:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:12:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:12:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:11:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:11:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:09:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:09:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:07:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:07:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:07:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:07:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:06:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:06:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:03:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:03:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:02:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:02:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:00:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:00:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:00:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 10:00:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:51:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:51:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:51:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:51:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:50:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:50:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:42:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:42:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:42:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:42:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-11-13 09:40:21 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-11-09 12:32:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 12:32:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 12:24:26 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-09 12:23:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 12:23:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 11:35:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 11:35:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 11:20:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 11:20:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 10:24:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 10:24:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 10:17:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 10:17:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 10:15:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-09 10:15:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:51:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:51:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:51:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:51:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:43:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:42:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:42:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:42:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:41:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:09:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:09:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:07:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:07:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:06:48 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-10-26 13:04:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:04:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:03:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 13:03:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:56:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:56:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:56:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:56:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:55:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:55:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:47:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:47:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:46:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:46:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:45:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:45:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:38:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:38:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:37:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:37:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:37:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-26 12:37:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-22 13:49:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-10-22 13:49:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-10-16 13:58:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-16 13:58:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-16 13:56:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-10-16 13:08:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-16 13:08:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-16 13:02:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-10-16 13:02:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-20 13:09:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-20 13:09:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-13 14:29:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-13 14:29:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:04:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:04:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:03:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:03:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:02:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:02:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:01:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:01:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:00:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 10:00:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:59:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:59:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:58:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:58:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:58:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:58:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:57:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:57:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:56:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:56:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:53:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:53:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:49:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:49:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:48:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:48:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:20:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:20:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:19:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:19:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:18:41 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-09-12 09:17:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-12 09:17:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-07 10:56:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-07 10:56:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-07 10:55:31 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-09-07 10:53:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-06 09:27:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-09-06 09:27:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-31 09:14:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-31 09:14:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-31 09:13:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-31 09:13:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-31 07:33:41 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-08-31 07:33:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-31 07:33:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-30 12:33:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-30 12:33:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-30 12:31:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-30 12:31:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-30 12:28:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-30 12:28:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-24 09:26:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-24 09:26:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-24 09:12:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-24 09:12:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:11:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:11:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:10:47 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-08-20 13:10:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:10:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:09:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:09:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:08:21 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-08-20 13:08:14 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-08-20 13:04:53 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-08-20 13:04:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:04:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:03:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 13:03:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:58:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:58:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:57:31 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-08-20 12:57:02 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-08-20 12:56:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:56:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:55:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:55:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:47:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-20 12:47:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 11:03:18 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-08-07 09:50:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 09:50:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 09:49:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 09:49:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 09:49:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 09:49:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:20:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:20:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:19:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:19:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:14:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:14:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:13:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:13:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:11:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:11:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:10:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:10:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:08:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-08-07 08:08:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-07-17 15:32:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-17 15:32:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-17 15:31:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-17 15:31:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:46:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:46:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:44:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:44:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:42:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2012-07-12 08:42:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2012-07-12 08:41:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:41:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:38:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:38:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:37:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2012-07-12 08:35:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-12 08:35:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2012-07-10 11:32:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-07-10 11:31:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-07-10 11:30:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-07-10 11:30:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-06-27 14:33:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-06-27 14:33:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-06-27 14:31:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-06-27 14:31:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-06-25 13:11:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-25 13:11:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-15 11:13:14 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-15 11:13:03 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-15 11:11:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-15 11:11:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-15 11:09:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-15 11:09:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-13 13:35:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-13 13:35:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-01 11:09:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-01 11:09:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-01 11:08:38 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-06-01 10:01:44 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-06-01 10:01:44 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-06-01 09:57:01 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-06-01 09:57:00 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-06-01 09:04:04 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-06-01 09:01:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-01 09:01:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-06-01 08:57:55 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-06-01 08:57:47 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-05-24 09:20:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-05-24 09:20:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-05-23 14:50:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-05-23 14:50:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-05-22 08:20:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-05-22 08:20:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:43:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:43:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:43:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:43:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:42:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:42:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 13:46:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 13:46:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 12:55:00 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-05-16 12:04:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 12:04:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:44:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:44:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:43:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:43:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 10:10:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 10:10:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 10:08:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 10:08:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 10:06:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 10:06:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 09:58:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-15 09:58:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:07:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:07:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:05:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:05:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:03:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:03:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:01:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:01:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:00:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 13:00:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 12:58:00 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-09 12:55:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-09 12:55:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:43:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:43:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:41:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:41:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:37:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:37:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:35:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:35:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:35:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:35:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:32:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-27 11:32:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 11:09:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 11:09:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 11:06:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 11:06:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 11:05:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 11:05:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 08:24:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 08:24:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 08:22:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-25 08:22:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:37:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:37:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:36:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:36:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:36:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:36:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:30:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:30:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:19:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:19:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:19:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:19:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:17:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:17:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:06:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:06:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:05:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:05:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:00:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 12:00:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 11:47:10 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-04-19 11:46:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 11:46:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 11:45:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 11:45:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 11:43:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 11:43:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 09:43:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 09:43:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:32:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:32:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:31:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:31:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:28:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:28:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:26:32 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-04-19 08:25:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:25:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:13:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:13:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:04:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:04:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:03:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 08:03:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-03 11:04:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-03 11:04:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-03 11:02:57 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-04-03 11:01:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-03 11:01:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:29:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:29:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:28:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:28:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:24:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:24:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:22:37 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-03-28 11:22:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:22:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:13:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:13:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:12:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:12:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:11:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-28 11:11:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:53:33 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-03-22 08:51:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:51:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:50:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:50:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:48:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:48:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:47:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-22 08:47:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-15 10:32:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-03-15 10:32:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:33:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:33:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:33:06 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-03-09 12:32:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:32:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:30:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:30:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:27:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:27:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:23:56 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-03-09 12:23:45 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2012-03-09 12:22:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:22:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:21:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:21:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:20:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:20:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:03:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-09 12:03:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-06 15:38:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-06 15:38:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-06 15:37:58 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-03-06 15:36:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-06 15:36:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-06 15:33:29 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-03-06 15:31:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-03-06 15:31:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-28 08:31:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-28 08:31:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:29:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:29:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:28:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:28:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:23:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:23:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:22:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:22:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:17:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:17:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:12:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-23 10:12:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-08 09:13:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-08 09:13:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-08 09:11:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-08 09:11:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-03 10:06:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-03 10:06:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-03 10:05:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-03 10:05:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-03 10:05:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-03 10:05:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-31 12:55:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-31 12:55:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-31 12:35:54 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-31 12:35:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-31 12:35:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-30 14:05:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-30 14:05:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-30 14:04:02 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-01-30 14:03:25 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 14:03:08 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 14:02:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-30 14:02:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:21:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:21:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:20:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:20:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:20:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:20:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:19:49 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-01-24 14:19:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-24 14:19:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-09 12:18:49 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

107442

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2012-01-09 12:18:49

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2012-01-09 12:18:49

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper