2013

Nr 0050/1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/03/13 z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/03/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/03/13
Nr 0050/4/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 423/75, k.m.1Otmu o pow. 0,2564 ha KW GL1T/00042750/7 poło...
Nr 0050/5/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/5/13
Nr 0050/6/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/6/13
Nr 0050/6A/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Nr 0050/7/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0152-119/06 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia n...
Nr 0050/8/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/9/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku
Nr 0050/10/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: powołanie Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy
Nr 0050/11/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXVII/191/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/11/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/11/13
Nr 0050/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Nr 0050/13/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/13/13
Nr 0050/14/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/14/13
Nr 0050/15/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
Nr 0050/16/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/16/13
Nr 0050/17/13 z dnia 25.02.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXVIII/202/13 z dnia 25 lutego 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/17/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/17/13
Nr 0050/18/13 z dnia 26.02.2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/18/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/18/13
Nr 0050/19/13 z dnia 26.02.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/19/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/19/13
Zarządzenie Nr 0050/20/2013 z 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Orgnizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/21/2013 z 1 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko młodszego referenta ds gospodarki odpadami
Nr 0050/22/13 z dnia 6.03.2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/22/13
Zarządzenie Nr 0050/23/12 z 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/11/09 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050/23/2013
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050/23/2013
Nr 0050/24/2013 z dnia 13 marca 2013 r w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n. Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/25/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawienadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie
Nr 0050/26/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/27/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050/21/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne sta...
Nr 0050/28/13 z dnia 26.03.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIX/208/13 z dnia 26 marca 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/28/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/28/13
Nr 0050/29/13 z dnia 27.03.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/29/13
Nr 0050/30/13 z dnia 27.03.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/30/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/30/13
Nr 0050/31/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. otwarcia Hali Sportowej w Krupskim Młynie
Nr 0050/32/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr 0050/33/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów ...
Załącznik Nr 1 do zarządzenia 0050/ 33 /13
Załącznik Nr 2 do zarządzenia 0050/ 33 /13
Załącznik Nr 3 do zarządzenia 0050/ 33 /13
Załącznik Nr 4 do zarządzenia 0050/ 33 /13
Nr 0050/34/2013 z dnia 09.04.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 630/217, k.m.2 o pow. 0,0641 ha KW 28790 położonej w Potępie ...
Nr 0050/35/2013 z dnia 10.04.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 483/87, k.m.8 o pow. 0,1001 ha KW GL1T/00072370/8 wraz z udzi...
Nr 0050/36/13 z 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół
Nr 0050/37/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2013 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn...
Nr 0050/38/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku bu...
Nr 0050/39/2013 z dnia 17.04.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym do wykorzystania jako ośrodek opiekuńczo-leczniczy stanowiącej ...
Nr 0050/40/2013 z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik do zarządzenia 0050/40/13
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/40/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/40/13
Załącznik nr 3 do zarządzenia 0050/40/13
Nr 0050/41/13 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXX/218/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/41/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/41/13
Nr 0050/42/13 z dnia 24.04.2013 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/42/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/42/13
Nr 0050/43/13 z dnia 24.04.2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/43/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/43/13
Nr 0050/44/2013 z dnia 29.04.2013 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/45/13 z dnia 30.04.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/45/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/45/13
Nr 0050/46/13 z dnia 30.04.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/46/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/46/13
Nr 0050/47/13 z dnia 08.05.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/47/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/47/13
Nr 0050/48/13 z dnia 08.05.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/48/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/48/13
Nr 0050/49/13 z dnia 13.05.2013 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Nr 0050/50/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostawa pojemników na odpady oraz odbieranie odpadów pochodzących z terenów gminnych gminy...
Nr 0050/51/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostawa pojemników na odpady oraz odbier...
Nr 0050/52/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0152/3/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 stycznia 2011r w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/53/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Załącznik do zarządzenia 0050/53/2013
Nr 0050/54/2013 z dnia 22 maja 2013 r w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówień publicznych p.n.: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krupski Młyn i jej jednostek organizacyjnych oraz Świadczenie usługi ...
Nr 0050/55/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówień publicznych p.n.: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy ...
Nr 0050/56/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/57/13 z dnia 28.05.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXI/225/13 z dnia 28 maja 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarzadzenia 0050/57/13
Załącznik nr 2 do zarzadzenia 0050/57/13
Nr 0050/58/13 z dnia 29.05.2013r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarzadzenia 0050/58/13
Załącznik nr 2 do zarzadzenia 0050/58/13
Nr 0050/59/13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Nr 0050/60/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Nr 0050/61/2013 z dnia 10.06.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 486/87, k.m.8 o pow. 0,0998 ha KW GL1T/00072373/9 wraz z udzi...
Nr 0050/62/13 z dnia 10.06.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik do zarządzenia 0050/6213
Nr 0050/63/2013 z dnia 11.06.2013r. w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Nr 0050/64/2013 z dnia 17.06.2013 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
Nr 0050/65/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powodziowych wyrządzonych w Gminie Krupski Młyn w dniach 12-13 czerwca 2013 r.
Nr 0050/66/13 z dnia 25.06.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIII/240/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/66/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/66/13
Nr 0050/67/13 z dnia 27.06.2013r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/67/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/67/13
Nr 0050/68/13 z dnia 27.06.2013r.w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/68/13
Nr 0050/68A/2012 z dnia 28.06.2013r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/68/13
Nr 0050/69/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Nr 0050/70/13 z dnia 8.07.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Nr 0050/71/13 z dnia 22.07.13r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/71/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/71/13
Nr 0050/73/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Norwida 3
Nr 0050/74/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 17C
Nr 0050/75/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z 24 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym do wykorzystania jako ośrodek opiekuńczo-leczniczy w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 2
Nr 0050/76/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 423/75, położonej w Potępie - Odmuchowie
Nr 0050/78/13 z dnia 30.07.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/78/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/78/13
Nr 0050/79/13 z dnia 30.07.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/79/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/79/13
Nr 0050/80/2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom zakwalifikowanym w roku 2013 do pomocy w ramach programu „ Wyprawka szkolna &...
Nr 0050/81/13 z dnia 13.08.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/81/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/81/13
Nr 0050/82/13 z dnia 13.08.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/82/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/82/13
Nr 0050/83/13 z dnia 14.08.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/83/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/83/13
Nr 0050/84/13 z dnia 14.08.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/84/13
Nr 0050/86/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Nr 0050/87/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu fin...
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/87/13
Tabela do załącznika nr 1 zarządzenia 0050/87/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/87/13
Załącznik nr 3 do zarządzenia 0050/87/13
Załącznik nr 4 do zarządzenia 0050/87/13
Nr 0050/88/13 z dnia 30.08.2013r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/88/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/88/13
Nr 0050/89/13 z dnia 30.08.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/89/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/89/13
Nr 0050/90/13 z dnia 11.09.2013r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/91/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/91/13
Nr 0050/92/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/92/13
Nr 0050/93/2013 z dnia 17.09.2013r. w sprawie: powołania komisji gminnej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0050/94/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/95/13 z dnia 24.09.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIV/250/13 z dnia 24 września 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/95/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/95/13
Nr 0050/96/13 z dnia 25.09.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/96/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/96/13
Nr 0050/97/13 z dnia 25.09.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Nr 0050/98/2013 z dnia 25.09.2013r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki dz. Nr 168/9 k.m.11 o pow. 0,0915 ha, dz. Nr 169/9 k.m.11 o pow. 0,0914 ha, dz. Nr 170/9 k.m.11 o pow. 0,0914 ha, KW GL1T/00024359/4 i dz. N...
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/97/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/97/13
Nr 0050/99/2013 z dnia 26.09.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej działkę Nr 18, k.m.12 o pow. 0,1415 ha oraz dz. Nr 19 k.m.12 o po...
Nr 0050/100/2013 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: powołanie Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy
Nr 0050/101/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie.
Nr 0050/102/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie.
Nr 0050/103/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/103/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/103/13
Nr 0050/104/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/104/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/104/13
Nr 0050/105/2013 z dnia 4.11.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 17C, wraz z pomieszczeniem przynależnym w post...
Nr 0050/106/201 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/107/13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/107/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/107/13
Nr 0050/108/13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/108/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/108/13
Nr 0050/109/2013 z 17 października 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi oświetleniowej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miejscowości Krupski Młyn w Gminie Krupski Mły...
Nr 0050/ 110/2013 z 17 października 2013 r.w sprawie nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi oświetleniowej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc pu...
Nr 0050/111/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: zasad przydziału dla pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn posiłków profilaktycznych.
Nr 0050/112/2013 z 25 października 2013 r.w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ul. Tarnogórskiej - ETAP II węzeł 7-23
Nr 0050/113/2013 z 25 października 2013 r.w sprawie nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n.: Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ul. Tarnogórskiej - ETAP II węzeł 7-23
Nr 0050/115/13 z dnia 30.10.2013r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/115/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/115/13
Nr 0050/116/13 z dnia 30.10.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/116/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/116/13
Nr 0050/119/2013 z dnia 31.10.2013r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów szkolnych za okres październik–listopad roku szkolnego 2013/2014
Nr 0050/124/13 z dnia 15.11.2013r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/124/13
Nr 0050/125/13 z dnia 15.11.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/125/13
Nr 0050/126/13 z dnia 26.11.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXVI/278/13 z dnia 26 listopada 2013 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/126/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/126/13
Nr 0050/127/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Nr 0050/128/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego – kwota kredytu 1050000 zł
Nr 0050/129/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego – kwota kredytu 1050000 zł
Nr 0050/130/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/130/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/130/13
Nr 0050/131/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/131/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/131/13
Nr 0050/134/2013 z dnia 05.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0050/136/13 z dnia 5.12.2013r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/136/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/136/13
Nr 0050/137/13 z dnia 5.12.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/137/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/137/13
Nr 0050/138/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXVII/304/13
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/138/13
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/138/13
Nr 0050/139/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi oświetleniowej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miejscowości Potępa wraz z przysiółkami oraz na ter...
Nr 0050/ 140/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi oświetleniowej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publi...
Nr 0050/141/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Nr 0050/142/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2014r.
Nr 0050/143/13 z dnia 20.12.2013r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/143/13
Nr 0050/144/13 z dnia 20.12.2013r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/144/13
Nr 0050/149/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy
Nr 0050/150/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy
Nr 0050/151/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z PEC "CIEPŁOGAZ" Sp. z o.o.
Nr 0050/152/2013 z dnia 31.12.2013r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej działkę Nr 18, k.m.12 o pow. 0,1415 ha oraz dz. Nr 19 k.m.12 o p...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-12 08:15:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 08:15:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-11 11:41:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 11:41:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 11:40:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 11:39:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 11:39:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 11:39:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 11:25:07 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-03-06 10:02:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-06 10:02:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-27 10:14:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-02-27 10:14:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-02-27 10:01:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-02-27 10:01:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:45:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:45:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-09 11:17:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-01-09 11:17:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-01-09 11:13:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-01-09 11:13:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-01-08 14:54:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 14:53:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 14:53:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 14:53:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 14:53:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 14:53:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:52:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:52:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:51:46 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-01-08 13:51:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:51:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:50:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:50:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:50:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:50:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:49:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-08 13:49:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-02 11:14:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-02 11:14:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-02 11:14:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-02 11:14:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:17:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:17:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:15:21 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-12-17 14:14:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:14:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:13:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:13:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:13:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:13:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:12:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:12:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:12:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:12:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:12:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-17 14:12:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:35:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:35:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:34:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:34:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:34:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:34:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:33:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:33:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:33:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:33:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:32:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:32:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:32:13 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-12-04 09:31:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:31:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:27:13 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-12-04 09:26:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-04 09:26:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-03 15:35:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-03 15:35:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-12-03 08:53:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-03 08:53:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:44:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:44:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:44:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:44:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:44:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:44:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:43:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:43:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:42:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:42:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:42:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:42:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:42:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-29 09:42:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-28 09:23:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-28 09:23:18 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2013-11-15 09:06:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-15 09:06:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-14 08:47:25 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-14 08:47:23 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:28:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:28:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:22:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:22:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:16:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:16:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:01:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 10:00:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:59:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:59:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:42:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:42:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:40:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:40:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:02:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-13 09:02:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-07 11:42:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-07 11:42:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:31:39 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-11-05 12:31:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:31:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:30:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:30:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:30:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:30:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:29:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:29:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:29:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:29:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:29:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 12:29:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:08:21 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-11-05 11:08:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:56:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:56:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:56:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:56:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:55:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:55:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:55:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:55:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:54:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:54:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:54:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-18 08:54:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-11 10:37:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-11 10:37:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:51:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:51:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:50:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:50:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:50:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:50:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:49:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:49:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:49:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:49:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:48:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 10:48:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:31:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:31:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:31:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:31:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:30:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:08:19 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-10-08 08:07:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:07:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:07:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:07:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:07:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:07:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:06:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:05:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:05:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:05:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:04:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-08 08:04:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:37:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:37:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:36:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:36:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:34:33 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-10-07 14:33:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:33:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:32:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-07 14:32:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-03 13:56:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-03 13:56:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-03 13:55:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-03 13:55:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-10-02 12:42:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-02 12:42:05 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-18 14:15:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-18 14:15:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-11 13:50:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-11 13:50:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-11 13:50:42 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-09-11 13:50:25 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-09-11 13:49:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-11 13:49:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-11 13:49:43 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:37:51 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:37:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:37:33 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-09-09 11:37:11 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-09 11:37:05 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-09-09 11:36:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:36:50 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-09-09 11:26:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:26:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:26:31 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:26:30 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:26:10 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:26:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:25:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:25:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:24:28 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:24:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:22:28 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-09 11:22:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:27:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:27:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:27:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:27:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:26:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:26:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:25:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:25:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:24:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:24:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:24:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-06 12:24:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-09-04 10:13:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-09-04 10:13:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-09-04 10:07:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-09-04 10:07:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:25:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:25:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:24:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:24:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:23:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:23:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:22:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:22:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:22:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:22:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:20:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:20:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:19:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:19:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:18:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:18:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:16:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:16:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:16:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:16:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:15:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:15:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:12:32 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-28 11:11:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:11:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:10:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:10:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:10:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:10:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:08:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:08:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:07:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:07:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:07:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-28 11:07:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-08-27 08:08:36 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-27 08:07:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-27 08:07:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:55:40 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:54:29 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:53:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:53:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:52:27 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:51:34 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:47:25 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:46:05 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:43:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:43:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:41:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:41:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:28:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:28:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:28:41 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2013-08-01 11:28:30 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 11:27:27 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-08-01 11:27:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2013-07-31 12:15:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-07-31 12:15:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-07-31 12:11:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-07-31 12:11:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-07-24 11:37:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 11:37:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 11:32:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 11:32:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:58:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:58:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:58:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:58:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:44:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:44:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:12:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:12:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:10:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:10:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:09:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-24 10:09:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:03:23 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:03:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:02:56 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-07-23 12:02:41 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-07-23 12:02:31 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:02:24 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-07-23 12:02:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:01:55 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-07-23 12:01:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:01:53 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-07-23 12:00:12 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 12:00:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:35:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:35:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:34:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:34:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:34:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:34:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:23:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:23:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:22:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:22:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:21:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:21:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:20:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:20:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:20:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:20:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:19:35 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-07-16 14:07:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-16 14:07:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-04 11:27:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-04 11:27:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-07-04 11:00:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-04 11:00:10 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-27 11:41:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-27 11:41:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-18 09:24:09 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-06-18 09:23:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-18 09:23:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-11 09:42:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-11 09:42:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-11 09:41:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-11 09:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:39:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:39:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:37:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:37:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:36:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:36:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:36:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:36:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:35:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:35:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:35:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:35:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:34:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-07 12:34:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-06-04 10:56:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-04 10:56:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-24 12:47:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-24 12:47:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-24 12:45:27 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-05-24 12:44:57 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-24 12:44:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-24 12:44:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-24 12:44:26 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-24 12:43:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-24 12:43:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-22 12:36:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-22 12:36:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:58:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:58:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:57:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:57:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:56:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:56:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:55:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:55:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:55:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:55:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:53:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:53:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:52:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:52:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:52:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:52:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:48:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:48:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:47:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:47:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:47:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-17 09:47:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 14:43:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 14:43:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 14:36:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 14:36:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 14:31:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 14:31:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:36:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:36:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:36:24 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-05-15 13:36:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:36:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:35:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:35:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:31:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:31:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:25:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:25:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:21:51 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-05-15 13:21:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:21:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:20:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:20:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 13:14:11 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-05-15 13:09:25 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-05-15 13:09:20 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-05-15 12:33:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:33:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:31:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:31:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:30:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:30:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:14:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:14:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:13:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:13:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:13:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-15 12:13:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-14 13:53:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-14 13:53:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-13 13:15:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-13 13:15:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-10 13:38:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-10 13:38:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-10 13:33:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-10 13:33:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-10 13:26:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-10 13:26:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:37:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:36:23 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-05-08 12:36:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:35:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:35:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:33:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:31:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:31:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:31:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:25:13 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:22:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:21:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:21:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:20:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:20:17 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:19:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-08 12:19:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:19:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:17:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:17:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:15:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:15:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:12:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 12:12:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-08 07:31:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-08 07:31:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-05-06 14:12:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 14:12:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 14:07:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 14:07:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 14:00:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 14:00:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 13:54:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-05-06 13:54:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:18:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:18:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:18:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:18:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:17:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:17:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:14:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:14:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:13:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:13:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:12:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 13:12:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:59:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:59:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:58:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:58:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:50:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:50:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:47:23 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-04-25 12:47:18 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2013-04-25 12:46:41 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-25 12:45:55 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-25 12:45:31 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-25 12:43:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:43:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:42:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:42:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:37:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-25 12:37:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-22 12:22:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-22 12:22:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-22 12:21:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-22 12:21:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:03:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:03:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:02:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:02:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:02:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:02:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:01:57 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 09:01:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 08:58:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-10 08:58:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-03 09:51:46 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-04-03 09:51:28 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-04-03 09:43:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-03 09:43:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-27 11:32:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-27 11:32:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-27 11:31:56 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-03-27 11:31:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-27 11:31:13 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-03-27 11:27:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-27 11:27:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:49:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:49:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:49:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:49:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:46:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:46:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:46:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:46:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:44:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 07:44:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:26:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:26:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:42:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-08 11:40:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:40:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:39:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:39:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:37:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:37:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:36:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:36:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:19:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-08 11:19:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:34:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:34:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:33:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:33:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:33:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:33:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:32:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:32:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:32:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:32:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:31:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:31:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:31:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:31:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:29:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:29:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:28:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:28:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:28:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:28:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:26:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-02-12 14:26:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-28 14:41:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-28 14:41:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-28 09:33:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-28 09:33:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-28 09:32:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-28 09:32:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-25 12:11:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-25 12:11:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-25 12:10:58 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-25 12:10:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-25 12:10:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-18 11:18:11 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-18 11:17:48 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2013-01-18 08:53:02 Rafał Tropper

Edycja

2013-01-18 08:51:46 Rafał Tropper

Edycja

2013-01-18 08:50:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:50:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:40:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:40:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:33:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:33:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-18 08:33:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:22:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:22:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:21:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:21:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:20:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:20:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:19:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:19:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:16:03 Marzena Stasz

Edycja

2013-01-11 11:14:31 Marzena Stasz

Edycja

2013-01-11 11:13:57 Marzena Stasz

Edycja

2013-01-11 11:12:53 Marzena Stasz

Edycja

2013-01-11 11:12:14 Marzena Stasz

Edycja

2013-01-11 11:11:38 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

51067

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2013-01-11 11:11:38

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-01-11 11:11:38

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz