2014

Nr 0050/01/14 z dnia 2.01.2014r. w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/01/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/01/14
Nr 0050/02/2014 z dnia 08.01.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 276/112 k.m.13 o pow. 0,1002 ha, W GL1T/00048229/8 oraz u...
Nr 0050/03/14 z dnia 15.01.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/03/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/03/14
Nr 0050/04/14 z dnia 15.01.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/04/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/04/14
Nr 0050/5/2014 z dnia 27.01.2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej
Nr 0050/06/14 z dnia 28.01.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIX/315/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/06/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/06/14
Nr 0050/07/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/07/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/07/14
Nr 0050/08/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/08/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/08/14
Nr 0050/09/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Nr 0050/10/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/09/14
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/10/14
Nr 0050/11/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn”.
Nr 0050/12/2014 roku z dnia 6 lutego 2014 w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/13/2014 z dnia 10.02.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 132/17 oraz 148/4 k.m.11 pow. 0,0243 ha położonej w Krupskim Młynie ul. Po...
Nr 0050/14/14 z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/14/14
Nr 0050/15/14 z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/15/14
Nr 0050/16/14 z 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego
Nr 0050/17/2014 z dnia 24.02.2014r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych
Nr 0050/18/2014 z dnia 25.02.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 17C, wraz z pomieszczeniem przynależnym w post...
Nr 0050/19/2014 z dnia 25.02.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 145/20, k.m.11 o pow. 0,0563 ha KW GL1T/00075283/2 położonej ...
Nr 0050/20/14 z dnia 25.025.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/20/14
Nr 0050/21/14 z dnia 26.02.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na ustawienie kontenerów na odzież używaną i tekstylia, stanowiących część działek: ...
Nr 0050/22/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku
Nr 0050/23/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/26/14
Nr 0050/24/14 z dnia 28.02.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/24/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/24/14
Nr 0050/25/14 z dnia 28.02.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/25/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/25/14
Nr 0050/26/14 z dnia 28.02. 2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Nr 0050/27/2014 z dnia 10.03.2014r. w sprawie: powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/28/14 z dnia 13.03.2014r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/28/14
Nr 0050/29/14 z dnia 13.03.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/29/14
Nr 0050/30/2014 z dnia 18.03.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci ...
Nr 0050/31/14 z dnia 25.03.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLI/336/14
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/31/14
Nr 0050/32/14 z dnia 26.03.2014r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/32/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/32/14
Nr 0050/33/14 z dnia 26.03.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/33/14
Nr 0050/34/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których gmina jest o...
Tabela do załącznika nr 1 zarządzenia 0050/34/14 strona 17
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/34/14
Tabela do załącznika nr 1 zarządzenia 0050/34/14 strona 19
Tabela do załącznika nr 1 zarządzenia 0050/34/14 strona 20
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/34/14
Tabela do załącznika nr 2 zarządzenia 0050/34/14
Tabela do załącznika nr 2 zarządzenia 0050/34/14
Załącznik nr 4 do zarządzenia 0050/34/14
Nr 0050/35/14 z dnia 31.03.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/35/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/35/14
Nr 0050/36/14 z dnia 31.03.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/36/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/36/14
Nr 0050/37/14 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie – kolonia Ziętek
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/37/14
Nr 0050/38/14 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budowa miejsc postojowych
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/38/14
Nr 0050/39/14 z dnia 14.04.2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy położony w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2
Nr 0050/40/2014 z dnia 25.04.2014r. w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Nr 0050/41/14 z dnia 29.04.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLIII/349/14
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/41/14
Nr 0050/42/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/42/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/42/14
Nr 0050 /43/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/43/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/43/14
Nr 0050/44/14 z 5 maja 2014 roku w sprawie składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Nr 0050/45/2014 z dnia 08.05.2014r.w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania i Wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/46/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub uczniów...
Nr 0050/47/14 z 12 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
Nr 0050/48/14 z 12 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
Nr 0050/49/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z 14 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PEC "Ciepłogaz" Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
Nr 0050/50/2014 z dnia 15 maja 2014 w sprawie: wprowadzenia dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr 0050/51/2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Krupskim Młynie - Kol. Ziętek bl. 2
Nr 0050/52/14 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0050/53/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/53/14
Nr 0050 /54/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 54 / 14
Nr 0050/55/2014 z dnia 23.05.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci ...
Nr 0050/56/2014 z dnia 23.05.2014r. w sprawie: ustalenia terminu rokowań i powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,2688 ha zabudowanej budynkiem położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2 dl...
Zarządzenie Nr 0050/57/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n : " Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/58/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gm...
Nr 0050 / 59 / 14 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLIV/259/14 z dnia 27 maja 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 59 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 53 / 14
Nr 0050 / 60 / 14 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 60 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 60 / 14
Nr 0050 / 61 / 14 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 61 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 61 / 14
Nr 0050/63/2014 z dnia 30.05.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości działki Nr 68/20, k.m.11 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza
Nr 0050/65/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050/46/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o prz...
Nr 0050/66/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Krupskim Młynie (nauczyciel wychowawca świetlicy), ubiegającego się o stopień awansu zawodowe...
Nr 0050 / 67 / 14 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 67 / 14
Nr 0050 / 68 / 14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 68 / 14
Nr 0050/69/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie : przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie
Nr 0050/70/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie : przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Nr 0050/71/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie : przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie
Nr 0050/72 /14 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Gminy Krupski Młyn oraz dokonania czynności związanych z...
Nr 0050/73/14 z dnia 16.06.2014r. w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie
Nr 0050 / 74 / 14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLV/369/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 74 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 74 / 14
Nr 0050 / 75 / 14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 75 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 75 / 14
Nr 0050 / 76 / 14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 76 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 76 / 14
Nr 0050/77/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 77 / 14 -Regulamin Pracy
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy
Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy
Nr 0050 / 78 / 14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 78 / 14
Nr 0050 / 79 / 14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 79 / 14
Nr 0050/81/2014 z dnia 4.07.2014r. w sprawie: przygotowania i udziału w wieloszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. „JESIEŃ 2014” z elementami zarządzania kryzysowego.
Nr 0050 / 82 / 14 z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 82 / 14
Nr 0050 / 83 / 14 z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 83 / 14
Zarządzenie Nr 0050/84/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Krupski Młyn”
Zarządzenie Nr 0050/85/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gmi...
Zarządzenie Nr 0050/86/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budową ...
Zarządzenie Nr 0050/87/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy ...
Nr 0050 / 88 / 14 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 88 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 88 / 14
Nr 0050 / 89 / 14 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 89 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 89 / 14
Nr 0050/90/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1
Nr 0050/91/2014 z dnia 7.08.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 311/76 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1Maja
Nr 0050/92/14 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Nr 0050/93/2014 z 19 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom zakwalifikowanym w roku 2014 do pomocy w ramach programu "WYPRAWKA SZKOLNA"
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 92 / 14
Nr 0050 / 94 / 14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 94 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 94 / 14
Nr 0050 / 95 / 14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 95 / 14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 95 / 14
Nr 0050/96/14 z dnia 28.08.2014r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu fin...
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/96/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/96/14
Załącznik nr 3 do zarządzenia 0050/96/14
Załącznik nr 4 do zarządzenia 0050/96/14
Nr 0050/97/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 97 / 14
Nr 0050 / 98 / 14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLVI/386/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050 / 98 / 14
Nr 0050/99/14 z dnia 02.09.2014r. w sprawie: zmiany terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom zakwalifikowanym w roku 2014 do pomocy w ramach programu „ Wyprawka szkolna ”.
Nr 0050/100/2014 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej część działki Nr 260/26 k.m.13 oznaczonej Nr 3 o pow. 0,0576...
Nr 0050/101/2014 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 484/87, k.m.8 o pow. 0,1003 ha KW GL1T/00072371/5 wra...
Nr 0050/102/2014 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 482/87, k.m.8 o pow. 0,1004 ha KW GL1T/00072369/8 wra...
Nr 0050/103/2014 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 308/76, k.m.13 o pow. 0,0192 ha KW GL1T/00042965/7 po...
Nr 0050/104/2014 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie: ustalenia terminu rokowań i powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2
Nr 0050/105/2014 z dnia 04.09.2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/106/14 z 4.09.2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Nr 0050/107/2014 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub uczniów szcze...
Nr 0050/110/2014 z dnia 17.09.2014 r. w sprawie: powołania komisji gminnej do przeprowadzenia, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0050/112/14 z dnia 30.09.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLVII/388/14 z dnia 30 września 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/112/14
Nr 0050/111/14 z dnia 24.10.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/111/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/112/14
Nr 0050/113/14 z dnia 30.09.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/113/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/113/14
Nr 0050/114/14 z dnia 30.09.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/114/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/114/14
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/116/14
Nr 0050/116/14 z dnia 03.10.2014r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Nr 0050/117/14 z dnia 03.10.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050 /117 /14
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050 / 117/ 14
Nr 0050/118/2014 z dnia 03.10. 2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 310/76, k.m.13 o pow. 0,0190 ha KW GL1T/00042965/7 po...
Nr 0050/119/14 z dnia 03.10.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego
Nr 0050/120/14 z dnia 10.10.2104r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/120/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/120/14
Nr 0050/121/14 z dnia 10.10.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/121/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/121/14
Nr 0050/122/2014 z dnia 10.10.2014r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym w p...
Nr 0050/123/14 z dnia 10.10.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego
Nr 0050/124/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/ 125/14
Nr 0050/125/14 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie:zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Nr 0050/126/14 z dnia 21.10. 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/126/14
Nr 0050/127/14 z dnia 28.10.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLIX/403/14 z dnia 28 października 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/127/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/127/14
Nr 0050/128/14 z dnia 29.10.2014r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/128/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/128/14
Nr 0050/129/14 z dnia 29.10.2014r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/129/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/129/14
Zarządzenie Nr 0050/131/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego – kwota kredytu 1100000 zł”
Zarządzenie Nr 0050/132/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego – k...
Nr 0050/133/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie: : zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr L/415/14 z dnia 12 listopada 2014 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/133/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/133/14
Nr 0050/134/14 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie:zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/134/14
Nr 0050/135/14 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/135/14
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/136/14
Zarządzenie nr 0050/136/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/136/14
Załącznik nr 3 do zarządzenia 0050/136/14
Zarządzenie nr 0050/137/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015 rok
Tabela nr 1 do zarządzenia 0050/137/14
Tabela nr 2 do zarządzenia 0050/137/14
Tabela nr 3 do zarządzenia 0050/137/14
Tabela nr 5 do zarządzenia 0050/137/14
Tabela nr 4 do zarządzenia 0050/137/14
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/137/14
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/137/14
Zarządzenie Nr 0050/138/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050 / 139 / 14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/139/14
Zarządzenie Nr 0050 / 140 / 14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 listopada 2014 rokuw sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/140/14
Zarządzenie Nr 0050/141/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 0050/142/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych.
Nr 0050/143/2014 z dnia 27.11.2014r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2015 roku.
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/152/14
Zarządzenie Nr 0050/146/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których ...
Zarządzenie Nr 0050/147/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunaln...
Zarządzenie Nr 0050/148/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: „Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn”
Zarządzenie Nr 0050/149/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na ter...
Zarządzenie Nr 0050/150/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: „Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Krupski Młyn”
Zarządzenie Nr 0050/151/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „Wybór banku prowadzącego obsługę bankową b...
Zarządzenie nr 0050/152/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Zarządzenie Nr 0050/153/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/153/14
Zarządzenie Nr 0050/154/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu p.n.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Zarządzenie Nr 0050/155/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów ...
Zarządzenie Nr 0050/156/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/156/14
Nr 0050/157/2014 z dnia 19.12.2014r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Zarządzenie Nr 0050/165/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31.12.2014 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe
Zarządzenie Nr 0050/166/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 0050/167/2014 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-07 12:38:26 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-07 12:29:20 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-07 12:28:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:28:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:26:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-07 12:26:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:25:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:24:01 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:23:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:23:01 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:22:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:21:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:21:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:18:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:18:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:25:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 14:24:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:24:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:23:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 14:22:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:41:04 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 08:39:53 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 08:37:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:37:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:27:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:15:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:15:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:12:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:12:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:07:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:07:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:05:36 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2020-05-06 08:03:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:03:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:01:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-31 14:35:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-31 14:35:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-09 13:20:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 13:20:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 13:17:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 13:17:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:31:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:31:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:30:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:30:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:29:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:29:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:27:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-09 12:27:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 10:00:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 10:00:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:56:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:56:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:31:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:31:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:18:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:18:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:06:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 09:06:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 08:56:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 08:56:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 08:45:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 08:45:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 08:33:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-05 08:33:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:37:22 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-18 10:36:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:36:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:36:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:36:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:35:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:35:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:34:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:34:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:33:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:33:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:32:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:32:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:32:08 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-12-18 10:32:02 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-12-18 10:31:20 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-18 10:30:56 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-18 10:30:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:30:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:30:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:30:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-18 10:30:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 09:36:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 09:36:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 09:35:44 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-12-09 07:56:06 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-09 07:55:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:55:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:53:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:53:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:52:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:52:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:52:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:52:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:51:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:51:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:51:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:51:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:50:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:50:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:49:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-09 07:49:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:25:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:25:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:24:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:24:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:23:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:23:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:22:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 14:22:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:35:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:35:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:34:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:34:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:33:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:33:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:32:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-08 13:32:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-05 13:44:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-12-05 13:44:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-12-05 13:44:05 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-12-05 13:43:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-12-05 13:43:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-27 07:16:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-27 07:16:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-27 07:15:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-27 07:15:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:19:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:19:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:18:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:18:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:17:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:17:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:16:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-24 07:16:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:25:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:25:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:24:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:24:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:19:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:19:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:19:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:19:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:16:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:16:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:16:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:16:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:14:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-12 07:14:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:56:25 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-11-06 12:55:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:55:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:40:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:40:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:29:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:29:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:19:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:19:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:18:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:18:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:17:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:17:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:07:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:07:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:07:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:07:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:06:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 12:06:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:51:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:51:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:50:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:50:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:50:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:50:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:39:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:39:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:39:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:39:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:30:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:30:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:25:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:25:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:18:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:18:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:17:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:17:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:14:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 11:14:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:58:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:58:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:45:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:45:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:35:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:35:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:33:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:33:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:33:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:33:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:26:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:26:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:23:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:23:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:20:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:20:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:06:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:06:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:01:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 10:01:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 09:58:58 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-11-06 09:55:58 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 09:55:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 09:55:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 09:41:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-06 09:41:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-06 09:39:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-06 09:39:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:43:38 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 07:41:48 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 07:41:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:41:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:40:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:40:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:39:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:39:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:38:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:38:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:37:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:37:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:35:36 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 07:34:15 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 07:33:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:33:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:32:33 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 07:31:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:31:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:30:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:30:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:29:33 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-06 07:29:25 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-11-06 07:28:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:28:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-30 08:53:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-30 08:53:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-30 08:52:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-30 08:52:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-29 13:05:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-29 13:05:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-29 13:04:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-29 13:04:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-27 08:25:40 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-10-23 08:06:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:06:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:05:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:05:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:04:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:04:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:03:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-23 08:03:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-22 07:47:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-10-22 07:47:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-10-20 07:15:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 07:15:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 07:14:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 07:14:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 07:11:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 07:11:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-10 09:50:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-10 09:50:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-03 08:11:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-10-03 08:11:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-22 14:06:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-22 14:06:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 13:52:51 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-09-05 13:52:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 13:52:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 13:50:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 13:50:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 13:50:16 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-09-05 13:48:57 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-09-05 12:34:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 12:34:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 12:33:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 12:33:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 11:21:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2014-09-05 11:20:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-09-05 11:20:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-09-05 09:23:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 09:23:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 09:21:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 09:21:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 09:20:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-05 09:20:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:58:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:58:43 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:58:21 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:58:21 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:57:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:57:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:56:59 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-09-03 09:56:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:40:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:40:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:40:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:40:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:40:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:40:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:39:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:39:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:39:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:39:05 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:38:37 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:38:36 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-20 08:11:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-08-20 08:11:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-08-13 12:06:32 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-13 12:06:31 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-13 12:05:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-13 12:05:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-10 22:28:54 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:28:23 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:27:53 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:27:06 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:26:27 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:25:49 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:24:53 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-10 22:24:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-08-10 22:24:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-08-10 22:21:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-08-10 22:21:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:24:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:24:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:24:02 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:24:02 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:20:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:20:23 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:20:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:20:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:18:59 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:18:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:18:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-01 10:18:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:31:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:31:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:31:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:31:05 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:30:43 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:30:43 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:29:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-18 13:29:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-11 13:19:31 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-07-10 12:00:11 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-07-10 11:59:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:59:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:59:30 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:59:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:58:25 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:58:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:57:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-10 11:57:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:53:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:53:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:42:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:42:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:32:56 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:32:31 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:32:17 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:32:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:31:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2014-07-02 08:29:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:29:24 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:28:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:28:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:23:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:23:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:17:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:17:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:06:24 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:06:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:06:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:04:42 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:04:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:03:41 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-07-02 08:03:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-02 08:03:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-07-01 14:25:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 14:25:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 14:03:16 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 14:03:16 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:40:05 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-07-01 13:39:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:39:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:38:53 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:38:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:38:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:38:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:38:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:38:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:37:35 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:37:35 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:29:10 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:29:10 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:28:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:28:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:28:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:28:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:27:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:27:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:27:02 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:27:02 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:26:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:26:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:25:42 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:25:42 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:25:16 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:25:07 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-07-01 13:25:00 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-07-01 13:24:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:24:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:23:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-07-01 13:23:12 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:05:05 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-25 13:04:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:04:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:04:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:04:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:03:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:03:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:02:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 13:02:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:59:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:59:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:59:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:59:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:57:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:57:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:56:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:56:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:56:22 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-06-25 12:56:12 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-06-25 12:55:58 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-25 12:55:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-25 12:55:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-06 12:42:48 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-06 12:41:17 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-06 12:41:16 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-06 12:40:23 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-06-06 12:39:37 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-06 12:39:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-06 12:38:50 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-06 12:38:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-06 12:38:48 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-06-06 12:38:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-06-06 12:38:05 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-30 13:51:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-05-30 13:51:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:24:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:24:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:22:47 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-05-29 08:22:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2014-05-29 08:15:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:13:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2014-05-28 13:20:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:20:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:19:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:19:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:19:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:19:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:18:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:18:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:18:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:18:25 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:18:07 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:18:06 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:17:28 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:17:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:17:14 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:17:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:16:36 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:16:35 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:14:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:14:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:14:02 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:14:01 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:13:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:13:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:12:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:12:49 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:07:33 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:07:32 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:07:17 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:07:16 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:06:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:06:53 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:06:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:06:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:05:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:05:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:03:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-28 13:03:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-23 09:12:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-23 09:12:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-23 09:11:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-23 09:11:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-15 12:14:34 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-15 12:14:34 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:48:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:48:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:47:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:47:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:43:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:43:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:41:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:41:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:40:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:40:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:36:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:36:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:35:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:35:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:32:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:32:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:28:19 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-05-12 11:26:39 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-05-12 11:03:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:03:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:01:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:01:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:00:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 11:00:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 10:50:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 10:50:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 10:48:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 10:48:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-12 09:29:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-12 09:29:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-12 09:29:35 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-12 09:29:34 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-12 09:28:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-12 09:28:57 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-08 14:40:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-08 14:40:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-05-08 14:34:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-05-08 14:34:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:46:07 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:46:01 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-05-07 09:36:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:36:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:35:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:35:49 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:35:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:35:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:34:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:34:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:34:03 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:34:03 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:33:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-07 09:33:12 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-17 14:28:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-04-17 14:28:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:42:23 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:42:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:41:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:41:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:40:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:40:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:40:12 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:40:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-10 14:39:44 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-04-10 14:39:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:33:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-03-31 13:32:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:32:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:30:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:30:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:29:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:29:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:28:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:28:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:28:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-31 13:28:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-18 15:16:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-18 15:16:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-17 12:04:10 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-17 12:03:10 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-17 12:03:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:21:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:21:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:21:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:21:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:20:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:20:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:20:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:20:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:13:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-14 12:13:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-07 09:11:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-03-07 09:11:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-03-06 07:39:38 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-06 07:37:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-06 07:37:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 13:33:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 13:33:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:54:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:54:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:54:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:54:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:53:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:53:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:49:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:49:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:49:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:49:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:48:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-04 09:48:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-03-03 08:04:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-03-03 08:04:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-03-03 08:02:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-03-03 08:02:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:11:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:11:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:11:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:11:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:10:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:10:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:10:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 12:10:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 11:49:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 11:49:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 11:48:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 11:48:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-28 11:47:16 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-28 11:47:07 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-28 11:46:59 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-28 11:46:51 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-28 11:46:40 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-28 11:46:32 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-26 08:39:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-26 08:39:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-26 08:38:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-26 08:38:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:20:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:20:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:19:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:19:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:18:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:18:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:17:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:17:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:16:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:16:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:15:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:15:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:14:53 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2014-02-17 11:14:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:14:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:12:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:12:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:11:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:11:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:11:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:11:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:10:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-17 11:10:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-02-12 11:48:05 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-12 11:47:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-02-12 11:47:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-02-06 09:34:11 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-06 09:33:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-02-06 09:33:43 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-01-29 12:29:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 12:29:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:51:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:51:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:51:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:51:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:50:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-29 08:50:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 10:01:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 10:01:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 10:00:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 10:00:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 10:00:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 10:00:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 09:58:40 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-16 09:53:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 09:53:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 09:52:27 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-16 09:52:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 09:52:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 09:51:18 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-16 09:50:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-16 09:50:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-09 08:56:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-09 08:56:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-01-09 07:44:49 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

15334

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2014-01-09 07:44:49

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2014-01-09 07:44:49

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper